Sadelinpassning

Att hitta rätt sadel till sin häst kan vara svårt. En sadel som passar idag kanske inte gör det i framtiden. En unghäst kan snabbt få mer muskler medan en äldre häst kan falla ur. Hästens anatomi, fysiologi och i vilken form hästen arbetar i är helt avgörande för valet av sadel. Det är också viktigt att sadeln passar sin ryttare. En sadel som är felaktig för ryttaren påverkar hästen negativt då hästen får svårt att arbeta i rätt form. 

När jag arbetar med sadelinpassning omfattas följande delar:

  1. Visuell utvärdering av din sadel /dina sadlar.
  2. Visuell utvärdering av hästen.
  3. Sadelinpassning inkl. uppritning av mallar.
  4. Ridning med Impression Pad 20 minuter.
  5. Utvärdering. 

Jag arbetar oberoende av sadelmärken. Det innebär att det är du själv som letar sadel till din häst m.h.a. de framtagna mallarna. Jag hjälper dig sedan att passa in de sadlar du tror skulle kunna passa dig och din häst. Ta hjälp av Sadelhjälpen för att hitta lämpliga sadelmärken/modeller och försäljningsställen. 

Observandum - sadelproblem

  • Hästen visar irritation när du kommer med sadeln eller drar åt sadelgjorden
  • Hästen är öm i ryggmuskulaturen eller har tappat ryggmuskler (syns som gropar i rygg och manke) 
  • Hästen har små svullnader i huden under sadeln 
  • Hästen är öm och svullen i sadelgjordens område.