Behandlingar

Inledning

Syftet med massagebehandling är att skapa en så liksidig och balanserad häst som möjligt, vilket man har användning av i alla discipliner. Man ska dock komma ihåg att det inte finns några perfekta individer. I många fall kan massagen lösa ett sekundärt problem. Om massören exempelvis åtgärdar höger bog kan det därefter visa sig att det primära problemet var vänster höft som har varit stel från början. Problemet i höger bog var kroppens försvar (reaktion) på det egentliga problemet i vänster höft. Det här innebär att när det akuta problemet är löst kan ett nytt problem uppstå.

För att komma tillrätta med ett muskulärt problem behövs i regel tre täta massagebehandlingar inom en period av två veckor. Hästen bör därefter uppvisa en förbättring. Om så inte är fallet är problemet inte muskulärt och i sådana fall bör veterinär tillkallas för en genomgång av hästen. Notera att hästens ålder och dess fysiska förutsättningar måste sättas i relation till problemet. Man kan därför inte förvänta sig för stora förändringar hos en gammal häst.

Det enda sättet att förbättra din hästs välmående och prestationer är att säkerställa att din häst är frisk. Här har du som hästägare ett stort och viktigt ansvar att se till att din häst får rätt behandling.

Massage – hur går det till?

När hästen ska få massage första gången ska den inte vara varm. Den kan ha gått i hagen men hästen får inte vara riden eller tränad. Det är bra om hästen är renborstad och torr då inflammationer i huden annars kan uppkomma av friktionen som uppstår. Vidare är det bra att välja ett behandlingstillfälle då det är lugnt i stallet så att hästen kan ges tillfälle att slappna av.  

Vid den första behandlingen ställer jag ett antal frågor samt gör en visuell bedömning av din häst för att få en uppfattning om hur din häst är musklad d.v.s. om hästen är ojämnt musklad eller i övrigt är obalanserad i muskulaturen (oproportionerligt musklad). Därefter palperar jag hästen för att hitta ojämnheter/obalanser i muskulaturen. Sedan börjar jag behandlingen. Jag använder mig av olika tekniker när jag masserar;

  • Kompression använder jag för att bryta upp sammanväxningar i muskelbukarna. Kompression kan utföras med underarmen, baksidan av handen eller knogarna på en löst knuten näve. I allmänhet används kompression för att mjuka upp stora, ej specifika, områden.
  • Perkussion kan vara ett lätt trummande med fingrarna, försiktiga slag med utsidan av handen (med slappa fingrar!) eller ett lätt bankande med knytnävens sida på tjockare muskler som sätesmusklerna.
  • Direkt pressur är en effektiv metod som jag använder för att få muskelproblem att försvinna. Jag letar efter en hal bulliknande ring eller kula som dallrar när man glider av den. Jag bibehåller ett jämnt tryck direkt på den hala fläcken i minst trettio sekunder. Detta upprepar jag flera gånger och använder tummen, knogen eller armbågen.
  • Tvärfriktioner använder jag för att bryta upp sammanväxningar i musklerna. Tekniken påminner om direkt pressur men tvärfriktion utförs transversalt mot muskelfibrernas riktning.

Jag går också igenom hästens ben för att se efter om det finns något som påtagligt hindrar fria rörelser. Frambenen bör utan större problem kunna sträckas bakåt till ca 70 graders vinkel både med böjt och med rakt knä. Det jag letar efter är den sida muskler som inte vill ge efter. Jag går också igenom hästens svans. Svansen ska vara mjuk och kunna kröka sig uppåt som en hundsvans. Om den inte kan det betyder det att det kan finnas något problem i skinkorna.

När hela hästen är behandlad avslutar jag behandlingen med dränerande palpation som leder bort slaggprodukterna från musklerna ut i lymfsystemet, där det transporteras vidare ut ur kroppen via urin och avföring. Hästen behöver sedan promeneras ca 10-20 minuter. Är det vinter bör du lägga på ett täcke. Det är viktigt att hästen har fri tillgång till vatten efter massagebehandling. Detta eftersom urin, avföring samt svett tenderar att öka efter genomförd massage.

Dagen efter behandlingen kan du rida ett lugnt ridpass med mycket skritt eller jogga hästen i en låg och lång form. Undvik helst att rida på böjda spår.

Den tredje dagen och därefter kan du rida som vanligt. Vissa hästar kan få träningsvärk av massagen, oftast en till två dagar efter behandlingen. Andra kan bli trötta eller obalanserade, t.ex. snubbliga. En del hästar kan bli väldigt pigga om de har haft mycket blockerad energi som har frigjorts i och med behandlingen.

Den första massagebehandlingen är ett slags mätare av hästens status som visar var den befinner sig. Vid den andra behandlingen kan man börja se eventuella förändringar. En förändring är alltid ett gott tecken och intressant eftersom den visar att kroppen håller på att anpassa sig efter det nya läget. Hästen känner inte igen sig i sin kropp, vilket resulterar i att resten av kroppen också reagerar på behandlingen.

Alla behandlingar journalförs.

Tillfällen då massage inte ska genomföras:
• Feber
• Infektioner
• Hudåkommor
• Blodpropp
• Fraktur
• Sår/varig process
•´Dräktighet
• Njurskada
• Blåssjukdom
• Varma muskler (akut inflammation)
• Buksmärta
• Vaccination/avmaskning ca 5 dagars karens
• Lungblödare
• Hälta (en veterinär bör först undersöka för att diagnostisera skadans art)
• Fång
• Medicinsk behandling
• Kolik (gäller vid flera kolikfall under kort period)
• Dagarna nära inpå ett mycket fysiskt ansträngande träningspass
Undvik kraftfoder i direkt anslutning till massagebehandling.
Kontrollera din hästs temperatur:
Normal temperatur: 37,5 – 38,2 grader Celsius.
(Normal puls: 28-40 slag per minut).
Frågor inför första behandlingen:
• Har din häst några problem idag?
• Har hästen halkat, gått omkull eller bråkat med en annan häst?
• Vad har förändrats eller gjorts annorlunda den senaste tiden?
• Har du ändrat något i hästens utrustning såsom sadel, bett m.m.?