Rörelsestörningar

Rörelsestörningar

Hos en del hästar där ägaren misstänker en hälta kan det vara svårt att upptäcka något onormalt när hästen travar rakt fram eller på en volt. Ryttaren kan istället känna en rörelsestörning i någon disciplin. Ryttaren kan t.ex. känna att hästen inte gör rena galoppombyten till vänster eller att hästen går emot vid ridning. En av de första åtgärderna är att låta en veterinär undersöka hästen för att konstatera att den inte lider av ett eller flera fysiska problem som orsakar rörelsestörningen.  

Vid diagnosticering av en eventuell rörelsestörning hos hästen är det viktigt att ta hänsyn till och se häst och ryttare som en enhet, inte enbart ha fokus på att hitta ett fysiskt fel hos hästen. Detta är centralt då återgång till arbete under konvalescensperioden behöver ske på ett optimalt sätt där ryttarens inverkan och balans inte stör hästens återgång i arbete. Många ryttare glömmer ofta bort sin egen betydelse i sammanhanget. Frågor som ryttaren bör ställa till sig själv då hästens prestation inte överensstämmer med den förväntade prestationen bör vara:

  • Är min häst riktigt lösgjord?
  • Sitter jag i hundraprocentig balans för ett korrekt utförande av hästen?
  • Inverkar jag riktigt på hästen?
  • Är jag spänd i sadeln?

 Erfarenheten talar för att ryttarens påverkan omedelbart fortplantar sig i hästens sätt att röra sig eller prestera och detta ger mycket påtagliga konsekvenser i det dagliga träningsarbetet. Om veterinärens genomgång av hästen inte avslöjar något fysiskt fel på hästen som kan förklara beteendet eller rörelsestörningen bör nästa steg vara att utreda vidare genom att ställa andra typer av frågor.

Här kan jag som hästfysioterapeut hjälpa dig vidare.